Tea Caddy # 25941, porcelain

€3,00
This product is unavailable

Diameter: 43 mm.
Height: 75 mm.

Allows you to place:
Te Guan Yin (Qing Xiang), autumn 2019, from Xiping village - 20 g
Da Hong Pao Jilan - 10 g
Yi Ji Shu Cha (2014) - 18 g